21:09:53

Hỗ trợ trực tuyến

P. NV & KD 1

0903849041

P. NV & KD 2

0903123843

Liên kết

CÁC LOẠI CÔNG CỤ HỖ TRỢ CỦA BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP

CÁC LOẠI CÔNG CỤ HỖ TRỢ CỦA BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP

08/05/14

Các loại công cụ hỗ trợ được sử dụng trong khi làm nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp:


TUẦN TRA CANH GÁC - NGHIỆP VỤ BẢO VỆ

TUẦN TRA CANH GÁC - NGHIỆP VỤ BẢO VỆ

08/05/14

Nghiệp vụ tuần tra canh gác đối với nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp:


NGHIỆP VỤ BẢO VỆ SỰ KIỆN - NGHIỆP VỤ BẢO VỆ

NGHIỆP VỤ BẢO VỆ SỰ KIỆN - NGHIỆP VỤ BẢO VỆ

08/05/14

Nghiệp vụ bảo vệ cho trác chương trình ca nhạc, sự kiện, khởi công, dám cưới, tiệc.....


NGHIỆP VỤ BẢO VỆ CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG

NGHIỆP VỤ BẢO VỆ CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG

08/05/14

Những kiến thức nghiệp vụ cơ bản đối với bảo vệ Công trường xây dựng:


NGHIỆP VỤ BẢO VỆ VĂN PHÒNG, TÒA NHÀ CAO TẦNG

NGHIỆP VỤ BẢO VỆ VĂN PHÒNG, TÒA NHÀ CAO TẦNG

08/05/14

Nghiệp vụ bảo vệ các tòa nhà cao tầng, văn phòng công ty:


Đầu | 1 | 2 | Cuối

Khách hàng - đối tác