Trải nghiệm: Abacus Tower; Cimigo; Cao ốc 92 Nguyễn Văn Trỗi; Cao ốc Dương Anh; Sài Gòn Mansion; Him Lam Land; Hà Nội  Milk; Cao Ốc Phú Nhuận; … City Home Quận 2; Hội phụ nữ, Tỉnh đoàn, Sở kế hoạch và đầu tư Nghệ an; Ủy ban Nhân dân Huyện Hoài